ZORGSPECIALIST

Met een medische en zorgrechtbasis, is Teqtiqs de zorgspecialist die de Cure van binnenuit kent en vanuit diverse perspectieven. Teqtiqs weet als dienstverleningspecialist bovendien een zorginstelling te vertalen naar een moderne marktpartij. Teqtiqs kantelt en moderniseert de van oudsher aanbodgedreven zorg naar de specialistische zorgmarkt die vraaggericht werkt. En helpt om de patiënt optimaal te bedienen als kritische cliënt.

Teqtiqs Health specialist

Care specialist De non-curatieve disciplines binnnen de Nederlandse zorg hebben het zwaar. De care heeft zich ontwikkeld tot een netwerk van specialismen die kwaliteit als boegbeeld hebben. AWBZ, WMO en Jeugdzorg hebben het vanwege de decentralisaties en de daarmee samenhangende bezuinigingen zwaar. Teqtiqs kent de keuzes waarmee deze zorginstellingen geconfronteerd worden en realiseert met hen de herinrichting naar kerntaken en de kanteling naar zelfredzaamheid.

Het Nieuwe Zorgwerk (HNZ) is een zorgconcept voor regionale Informele Zorg. Een vrijwilligersplatform dat ondersteunend wordt ingezet naar het huidige zorgsysteem. Wegvallen van professionele ondersteuning a.g.v. de 3D-decentralisaties maakt de kwetsbaren kwetsbaarder. Teqtiqs heeft met partner Wending Consultants het Japanse zorgruilprincipe vertaald naar een Nederlandse versie om deze groep en hun mantelzorgers tegemoet te komen in hun gedwongen zelfredzaamheid. Regionaal worden in vier stappen vrijwilligers met ambitie voor de zorg naar hun ondersteunende rol in Zorg&Welzijn begeleid. De eerste HNZ-regio is al gerealiseerd in Zuid-Kennemerland. De organisatievorm waarin dit informele zorgconcept naar landelijke dekking wordt uitgerold is Stichting WELnu.