TEQTIQS BALANCEERT EQ EN IQ VOOR OPTIMALE DIENSTVERLENING 

Dienstverlening is een cultuurproduct en daarmee ook continu in beweging. Maatschappelijke trends volgen elkaar sneller op en bedrijfsculturen verharden om te voldoen aan de benodigde efficiëntie. Dit vergt ter compensatie meer empathie en slimmere oplossingen van dienstverlening. Teqtiqs herkent dat deze EQ en IQ in balans moeten zijn. Want het juiste samenspel van empathie en probleemoplossing levert de beste dienstverlening. Teqtiqs is de tacticus in dienstverlening die deze balans in de genen heeft. Met als doel altijd een praktisch en kernachtig resultaat. Om dit te bereiken kent Teqtiqs twee hoedanigheden die onlosmakelijk zijn verbonden voor een optimale dienstverlening:

Teqtiqs Tacticus in dienstverlening

J.J. (Joost) Hoekman1.Teqtiqs als Kennisplatform verbindt contactpersonen in een netwerk van specialisten. Zo worden expertise en bestaande Best Practices gedeeld.

2.Teqtiqs als Projectbureau realiseert elke dienstverlening oplossing als maatwerk. In de juiste specialistenrol als adviseur, projectmanager, interimmanager, of coach. 

Teqtiqs is J.J. (Joost) Hoekman Vanuit een medisch en gezondheidsrechtkader is het ontwikkelpad gekozen naar dienstverlening en projectmatig werken. Senior expertise is opgebouwd in de commerciële sector, overheid en zorg. De kenmerkende mix van rust, analyse, empathie en probleemoplossend vermogen vormen de tacticus die van Teqtiqs uw resultaatgerichte partner in dienstverleningsoplossingen maakt.

Delen via sociale media