TEQTIQS-PROJECTEN
In Overheid, Dienstverlening en Zorg is door Teqtiqs de expertise opgebouwd en is de empathie ontstaan met de daarin werkzame professionals. De probleemoplossende intelligentiefactor is doorslaggevend gebleken voor succesvolle projecten in de diverse dienstverlenende disciplines Organisatie, Communicatie, ICT, HRM en Processen. Elk project hieronder heeft een uniek traject en uiteindelijk unieke eindplek in de Teqtiqs-zandloper. Waar in deze zandloper past uw uitdaging?
Teqtiqs Zandloper
 • Zorg/Organisatie/2012 tot heden: Programma Het Nieuwe Zorgwerken (HNZ) als Stichting WELnu
 • Zorg/Organisatie/2012 tot heden: Pilot Het Nieuwe Zorgwerken Zuid-Kennemerland (HNZZK) voor stichting Net-Werk
 • Overheid/ICT/2013-2014: Advies 3D-implementatie (Participatiewet, AWBZ, en Jeugd&Gezin) voor gemeente Ede
 • Zorg/ICT/2011 tot 2013: Project Digitalisering facturatie voor Haga-ziekenhuis
 • Overheid/Organisatie/ICT/2010 tot 2011: Interim Afdelingshoofd KCC voor gemeente Zaanstad
 • Overheid/Organisatie/Processen/2009: Advies Gemeentelijke Bereikbaarheid (techniek, semafoondiensten, calamiteiten) voor gemeente Utrecht
 • Overheid/Organisatie/2009: Advies Servicelevel agreements front- en back-offices voor gemeente Zaanstad
 • Overheid/Organisatie/Communicatie/ICT/HRM/Processen/2005 tot 2009: Pilot Antwoord voor gemeente Amsterdam
 • Dienstverlening/Organisatie/HRM/2004: Interim-inrichter Outbound Callcenter voor Bel&Tell
 • Dienstverlening/Organisatie/HRM/Processen/2003: Project COPC-implementatie voor KPN/SNT
 • Dienstverlening/Communicatie/2001 tot 2002: Wervingcampagne Scholieren voor UvA
 • Dienstverlening/Communicatie/2001 tot 2002: Branding Fotografiemuseum voor Foam