TEQTIQS-PROJECTBUREAU

Dienstverlening zit in een continue stroom van innovatie. De markt dwingt hier steeds sneller en krachtiger toe. Commerciële dienstverlenende organisaties kennen dit inmiddels, de conventionelere zoals in de sectoren overheid en zorg voelen dit nu ook door bezuinigingen, decentralisaties en specialisatie. Teqtiqs kent de drie sectoren van binnenuit en kent de versterkende werking van hun kruisbestuiving. Als projectbureau staat Teqtiqs voor maatwerk, waar de juiste combinatie van de innovatiekracht van de commercie, de verantwoordelijkheidstructuur van de overheid en de hulpverstrekkende kwaliteit van de zorg wordt gemodelleerd en gerealiseerd in uw oplossing. 

Teqtiqs Producten

Bestuurlijk/Missie-advies: Bestuurlijke verantwoordelijkheid vraagt om een maatschappelijke missie die dienstverlenend uniek en realiseerbaar is. Teqtiqs specificeert uw missie naar uw praktijk.

Strategisch/Organisatie-advies:Een dienstverlenende strategie moet realistisch zijn en gedragen door de medewerkers. Teqtiqs focust uw strategie op uw bedrijfsvoering en cruciale medewerkers. 

Tactisch/Projectmanagement: In het omslagpunt tussen beleid en uitvoering is een tacticus nodig die een resultaat neerzet die deze beide kanten van dienstverlening resultaatgericht verenigt. Teqtiqs realiseert uw change als projectbureau met de juiste mix van EQ/IQ.

Specialistisch/Interimmanagement: Dienstverlening is een cyclus van organisatie, communicatie, ICT, HRM en Business Intelligence. Teqtiqs richt deze in als uw expert en borgt bij uw medewerkers.

Operationeel/Verandercoaching: De focus van dienstverlening gaat steeds van intern naar extern. Niet het product en de organisatie staat centraal, maar de cliënt: de markt eist vraaggerichte producten. Teqtiqs coacht uw cruciale medewerker door deze verandering.


Maatwerk-projecten: Elke dienstverlenende organisatie is uniek. Elke specifieke combinatie van producten, bedrijfscultuur, medewerkers en cliënten verdient de maatwerk-oplossing die hier recht aan doet. Vraag een offerte aan voor uw maatwerk-project via het contactformulier.