TEQTIQS-KENNISPLATFORM

Dienstverlening volgt de culturele, maatschappelijke en marktontwikkelingen en zal dus continu moeten innoveren. De beste dienstverlenende innovaties ontstaan in deze uitvoerende praktijk. Teqtiqs brengt de betrokken specialisten, hun kennis en Best Practices samen op een dienstverleningsplatform. Om zo de katalysator zijn voor de beste innovaties. En u als contactpersoon te helpen uw oplossing te vinden. Informeer naar de mogelijkheden om toegang te krijgen tot dit gratis Teqtiqs-kennisplatform via het contactformulier.

Logo Teqtiqs Kennisplatform


Overheid/Dienstverlening/Zorg-contactpersonen: Zij vormen het netwerk van Teqtiqs en brengen hun expertise in. Teqtiqs verbindt hen als platform om kennis uit te wisselen en zelf hun oplossing te vinden.

Top-down inzoomen op praktijkoplossingen: Bestuur, missie en strategie behoeven praktijktoepassing. Teqtiqs kent deze praktijk en de betrokken specialisten. En faciliteert zo een resultaatgerichte uitrol.

Tactisch Kennisplatform: Al deze specialisten, kennis en best practices vergen ordening, analyse, prioritering en verbinding. Teqtiqs doet dit als beheerder en ziet scherp de juiste maatwerkoplossing.

Bottom-up bouwen naar dienstverleningconcept: De praktijk van dienstverlening vergt vaak integrale oplossingen voor optimaal effect. Teqtiqs modelleert losse onderdelen in een dienstverleningconcept.

Communicatie/ICT/Organisatie/HRM/Processen-specialisten: Zij kennen de dienstverlenenden praktijk vanuit hun kennisgebied. Teqtiqs maakt hun expertise toepasbaar op een specifieke organisatie. 


Teqtiqs-Adviesabonnement: Voor €500,- per jaar krijgt u als Teqtiqs-Kennisplatformlid tevens 5 uur persoonlijk advies, eigen kenissessies, maatwerk (project)documenten, etc. Informeer naar de mogelijkheden voor dit Teqtiqs-Adviesabonnement via het contactformulier.