DIENSTVERLENINGSPECIALIST

Teqtiqs werkt vanuit vijf dienstverleningspijlers die elk een eigen plek hebben binnen een dienstverlenende organisatie. Deze dienstverleningspijlers kunnen ook specialistische partners zijn die samen een dienstverleningketen vormen. Voor een optimale dienstverlening en klantbediening verbindt Teqtiqs deze disciplines nauw en integraal. Zo wordt een zichzelf bijsturende dienstverleningscyclus gevormd waarin elke pijler een eigen dynamiek heeft. Teqtiqs kent elke pijler van binnenuit en weet welk maatwerk nodig is om deze op elkaar af te stemmen voor optimale dienstverlening.

Teqtiqs Optimalization cycle

1.Organisatie: Hier komt het (scala aan) product(en) tot stand, bedoeld voor een bepaald soort cliënt. De bestaansreden van dienstverlening.

2.Communicatie: Dit is beginpunt van dienstverlening doordat hiermee de cliënt van productinformatie wordt voorzien. Hierop volgen inhoudelijke vragen, verkoop, productlevering en cliëntprocessen.

3.ICT: Hiermee wordt technische ondersteuning geboden voor dienstverlening. Denk aan kennissystemen, communicatieplatformen als telefonie/email/chat/website/digitale formulieren/persoonlijke internetpagina's (PIP) en workflowsystemen. Goede techniek realiseert efficiënte dienstverlenig.

4.HRM: Dienstverlening blijft mensenwerk, welk dienstverlening loket ook wordt gekozen door de cliënt. Uiteindelijk zullen m.n. de complexere dienstverleningsvragen door dienstverleners worden opgelost. Goede opleiding, coaching en aansturing zijn onontbeerlijk.

5.Business Intelligence: Rapportages van productie, KPI's en klantdossierstatussen zijn in combinatie met dienstverleningsprocessen sturingmiddelen. Regulerend sluitstuk van de dienstverlening cyclus.